ZIEKTE

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door een medisch attest. 

Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen de juf of directie te informeren omtrent de afwezigheid van je kind: dit kan via mail of telefonisch. 

Schrijf in het heen- en weermapje zeker het telefoonnummer van diegene die we kunnen bereiken tijdens de schooluren in geval van ziekte.