ZIEKTE

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door een medisch attest. 

Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen de juf of directie te informeren omtrent de afwezigheid van je kind: dit kan via mail of telefonisch. 

Schrijf in het heen- en weermapje zeker het telefoonnummer van diegene die we kunnen bereiken tijdens de schooluren in geval van ziekte.

Opgelet!

Vanaf het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden, zijn deze kleuters wel leerplichtig.
Wat wil zeggen dat het aantal ziektedagen streng wordt bewaakt op school om de overgang naar de lagere school te kunnen garanderen.
Een doktersattest is niet verplicht en verandert niets aan het aantal afwezige dagen maar verklaart wel waarom uw kind afwezig was. Indien uw kind dat schooljaar te veel afwezige dagen telt, wordt dit op een klassenraad geëvalueerd.

Een doktersattest is enkel verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar.