BEWEGINGSOPVOEDING

De leerkracht bewegingsopvoeding geeft 2x per week 50 minuten bewegingsopvoeding aan de kleuters. 

De juiste dag wordt u in het begin van het schooljaar meegedeeld via de klasleerkracht.

We vragen dat de kleuters op deze dag gemakkelijke kledij dragen waarin ze vlot alle bewegingen kunnen uitvoeren.