KLEUTERS BRENGEN

De kleuters kunnen op school terecht voor voorschoolse opvang: zie verder voor de uurregeling. 

Wie geen gebruik wenst te maken van de voorschoolse opvang kan op school terecht vanaf 8.00u.

De kleuters komen op tijd naar de school vóór 8.30u. en vóór 13.35u.

 

 

Er is een tijdsgrens vastgelegd: 's morgens ten laatste 9.00u. en 's middags 13.45u.

De tijdsgrens is een uitzonderingsregel waar liefst geen gebruik wordt van gemaakt.

De poort gaat dicht vanaf 8u40.

's Middags gaat de poort open om 13.15u.