Download
Schoolreglement
Hierbij de nieuwe schoolgids 2022-2023.
Jullie krijgen via je kleuter een akkoordverklaring mee die je terug aan de juf bezorgt. Wie dit wil, kan langs die weg ook een papieren versie aanvragen.
Schoolgids kleuterschool 2022-2023.docx
Microsoft Word document 2.3 MB