Download
Schoolreglement
Hierbij de nieuwe schoolgids 2021-2022.
Jullie krijgen via je kleuter een akkoordverklaring mee die je terug aan de juf bezorgt. Wie dit wil, kan langs die weg ook een papieren versie aanvragen.
Schoolgids kleuterschool 2021-2022.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB