OUDERCONTACT

In het begin van elk schooljaar is er een gezamenlijk oudercontact in de klas van je kleuter. De juf geeft een woordje uitleg over de klaswerking.

In de loop van het schooljaar is er tweemaal een individueel oudercontact voorzien (voor 1e-2e-3e kleuterklas). 

Voor de peuters is er een individueel oudercontact in de maand mei.

Heb je vragen of zorgen, de juf zal je zeker te woord staan voor of na de klasuren!