Waarover wilt u graag meer informatie krijgen?

 

De zorgwerking op school:  Klik hier.

 

Het opvoedingsproject: Klik hier.

 

Het schoolreglement: Klik hier.


Leerplan ZILL

Zin in leren! Zin in leven!

Dat is waartoe het leren in elke katholieke basisschool bij de kleuters moet leiden. Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij kinderen, is dat best een ambitieuze doelstelling.
Toch geloven wij dat katholieke basisscholen, door de realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij de leerlingen kunnen realiseren.