Zorg op school

Elk kind komt met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen naar school. 

Alle kinderen zijn verschillend en hebben een unieke waarde. 

De ontplooiing van elk kind tot een rijke persoon is een hoofdbekommernis van onze kleuterschool. 

Om dat doel te realiseren, kunnen we de begeleiding en de aanpak niet afstemmen op een soort gemiddelde kleuter, maar werken we vanuit een brede zorg voor het unieke van elk kind.

Onze school besteedt specifieke aandacht aan de eigenheid van peuters en aan de ontwikkelingsgerichte voorbereiding van 5-jarigen op de lagere school.

 

Kleuters met specifieke zorgen worden in onze kleuterschool begeleid door de zorg-leerkrachten, juf Ann D'Haese en juf Els Van der Putten en zorgcoördinator Liesbet Smetryns.

Indien u als ouder vragen hebt omtrent de ontwikkeling van je kind, kan je steeds contact opnemen.
(Tel. 053/80.49.65) 

Sociaal-emotioneel

Als het sociaal-emotioneel wat moeilijker gaat... 

Uit onderzoek is gebleken dat er steeds meer kinderen problemen hebben met sociaal-emotioneel gedrag. 

Zowel op school als thuis willen we de kinderen helpen  om met hun eigen gevoelens te leren omgaan om hun gevoelens bij moeilijke situaties te helpen verkennen en verwerken 

Tips : Gevoelens toelaten 

 • Je mag je verdrietig of jaloers voelen. 
 • Je hoeft je niet steeds flinker te gedragen dan je je voelt…
 • Je mag jezelf zijn. 
 • Toelaten om gevoelens te uiten (op een aanvaardbare manier bv. van papier proppen duwen en gooien, lopen...)
 • Je mag de ander laten zien dat je boos bent (boos kijken, op de grond stampen, stem verheffen), maar niet door te slaan of te schelden.
 • Je hoeft je tranen niet te drogen, huil maar eens goed uit.
 • Probeer aan te voelen wat in het kind leeft.
 • Als leerkracht of ouder proberen in het vel van het kind te kruipen en ons voor te stellen hoe wij ons zouden voelen als…
 • Als leerkracht of ouder verwoorden hoe ik denk dat het kind zich voelt.
 • Gevoelens (helpen) verwoorden. Wanneer een kind triestig voor zich uit kijkt vraag ik best: “ Voel je je verdrietig?” Laat het kind zijn verhaal doen Het kind mag een verhaal verzinnen over ‘het jongetje dat niet meer bij zijn mama en papa woont’.
 • Naast het begeleiden van gevoelens moeten we kinderen voldoende kansen geven tot ontlading van spanningen, leren tot rust te komen.
 • Kansen bieden tot uitleven. Zowel de leerkracht als de ouder kunnen zorgen voor voldoende actieve momenten: springen en dansen, buiten spelen, fietsen, samen zingen of heel hard blazen…
 • Spanningen helpen ontladen op een aanvaardbare manier. Om je af te reageren mag je slaan op deze (pitten)kussens.
 • Spelen met een stressballetje.
 • Lichamelijke grenzen helpen ervaren. We spelen een duw -en trekspel. We voelen letterlijk de grens door met een balletje over ons lichaam te rollen, elkaar te masseren,…
 • Lichamelijk tot rust helpen komen. Luisteren naar zachte muziek, je kan er relaxatieoefeningen bijdoen. De kinderen zijn er gek op.
 • Ademhalingsoefeningen werken heel ontspannend.
 • Kinderen kansen geven om hun gevoelens te verwerken op een creatieve manier: verkleden, tekenen, knutselen, bewegen, dansen, zingen, boetseren, fantaseren...

Medicatie op school

 • Medicatie: Er wordt op school geen medicatie toegediend. Leerkrachten zijn van rechtswege niet bevoegd voor het toedienen van medicatie op school. De leerkrachten zullen wel EHBO toedienen waar nodig en bijstand verlenen aan een persoon in groot gevaar.