DOCUMENTENPAGINAZin in leren! Zin in leven!
Dat is waartoe het leren in elke katholieke basisschool bij de kleuters moet leiden. Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij kinderen, is dat best een ambitieuze doelstelling. Toch geloven wij dat katholieke basisscholen, door de realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij onze leerlingen kunnen realiseren.


INFO REGELGEVING

Hierbij de nieuwe schoolgids 2021-2022.

Jullie krijgen via je kleuter een akkoordverklaring mee die je terug aan de juf bezorgt.
Wie dit wil, 
kan langs die weg ook een papieren versie aanvragen.

Download
Schoolgids kleuterschool 2021-2022.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

MEDICATIE OP SCHOOL

  • Medicatie: Er wordt op school geen medicatie toegediend. Leerkrachten zijn van rechtswege niet bevoegd voor het toedienen van medicatie op school. De leerkrachten zullen wel EHBO toedienen waar nodig en bijstand verlenen aan een persoon in groot gevaar.